ČESKÁ KONFESE - Na budově Malostranské radnice čp.21 Malostranské náměstí 35 Praha 1 Malá Strana

ČESKÁ KONFESE - Na budově Malostranské radnice čp.21 Malostranské náměstí 35  Praha 1 Malá Strana

Na budově Malostranské radnice čp.21 na Malostranském náměstí 35 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem: „V tomto domě, bývalé radnice Menšího města pražského, byla ve dnech 21 března až 14 května 1575 Česká konfese, v níž se čeští stavové pod obojí i bratři sblížili a vymohli 1609 na císaři Rudolfu II. majestát na náboženskou svobodu. Podobojí a bratři spojili se potom na základě České konfese v Českou církvi podobojí. S pomocí Českobratrské církve evang. a dárců opatřila Blahoslavova společnost v Praze roku 1931“.