V. SJEZD KSČ - Na domě čp.1525 ul. Na Maninách 32a (Domovina) Praha 7 Holešovice

V. SJEZD KSČ - Na domě čp.1525 ul. Na Maninách 32a (Domovina) Praha 7 Holešovice

Na domě čp.1525 v ul. Na Maninách 32a (Domovina) Praha 7 Holešovice je pamětní deska s textem: "V této budově se konal ve dnech 18.-23.února 1929 historický V.sjezd Komunistické strany Československa. Zde byl zvolen do čela strany soudruh Klement Gottwald. Pod jeho vedením komunistická strana nastoupila slavnou cestu boje k vítězství pracujícího lidu".

 

 

27.6.2012