Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

PLAVECKÝ DŮM - Na Rašínově nábřeží čp. 406/38 Praha 2 Nové Město

Na domě čp. 406/38 na Rašínově nábřeží Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem: "Na tomto místě stával do roku 1912 Plavecký dům čp.405 s památným hostincem U Hejduků. Zde byl 11.června 1871 založen Spolek vzájemně se podporujících plavců, rybářů a pobřežných Vltavan v Praze". Na desce je...

ZŘÍZENÍ SEMINÁŘE - Nad vstupní branou do areálu Klementina u Křižovnického nám. Praha 1 Staré Město

Nad vstupní branou do areálu Klementina u Křižovnického nám. Praha 1 Staré Město je pamětní deska s latinským textem: "INSTRUCTIONI, CLERI, RELIGIONIS, FIRMAMENTO, VOVIT IOSEPHUS, II, AUGUSTUS, MDCCLXXXIII". (Císař Josef II zřízením zaslíbil podpoře víry kléru 1783).

DĚDICTVÍ REFORMACE - Na nádvoří Husova domu čp.22 Jungmannova ulice 9 Praha 1 Nové Město

Na nádvoří Husova domu čp.22 Jungmannova ulice 9 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem: "Památce těch, kdož zachovali dědictví reformace v časích protivenství a s kazateli přišlými z Maďarska a Slovenska obnovili evang.sbory". Pod tímto textem je vyjmenováno 79 měst a obcí, kde byly...

STAVBA MLÁDEŽE - Na obytném domě čp.462 v Poštovské ulici 7 Praha 9 Vysočany

Na obytném domě čp.462 v Poštovské ulici 7 Praha 9 Vysočany je umístěna reliéfní plastika s textem: „Stavba ČSM“. Obdobná deska je také na domě čp.744 v téže ulici č.9.  

ŘÍŠE LOUTEK - Na budově gymnázia čp.164 Sládkova 2 Praha 7-Bubeneč

Na budově gymnázia čp.164 Sládkova 2 Praha 7-Bubeneč je pamětní deska s plastikou loutky a textem: "V této škole začalo působit 26.září 1920 divadlo Říše loutek založené sochařem Vojtou Suchardou a malířkou Annou Suchardovou-Brichovou".

MATICE ŠKOLSKÁ - Na domě čp.241 v ulici Jana Masaryka 47 Praha 2 Vinohrady

Na domě čp.241 v ulici Jana Masaryka 47 Praha 2 Vinohrady je bronzová pamětní deska s textem: „Dům u Metelků věnovaný Ústřední matici školské“

ETALON - Na východní stěně Novoměstské radnice na Karlově náměstí Praha 2 Nové Město

Na východní stěně Novoměstské radnice na Karlově náměstí Praha 2 Nové Město je ve zdi upevněno kovové měřítko s vysvětlující kovovou deskou s textem: „Etalon (bývalá mírná míra) pražského lokte, zvaného též český, jenž byl stanoven za krále Přemysla Otakara II. v roce 1268, měří 591,4 mm. Zde...

ČESKÁ MINCOVNA - Na domě čp. 587 v Celetné ulici 36 Praha 1 (na boční stěně na Ovocném trhu)

Na domě čp. 587 v Celetné ulici 36 Praha 1 (na boční stěně na Ovocném trhu) je umístěna pamětní deska s textem: „Na tomto místě bývala mincovna, kde se razila česká mince v husitských dobách a od r. 1539 do r.1784. Na paměť tisíciletí české mince. Numismatická společnost r.1929“.

17.11.1989 - NÁRODNÍ TŘÍDA - V podloubí domu čp.118 Národní třída 16 Praha 1 Nové Město

                            V podloubí domu čp.118 Národní třída 16 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s plastikou a letopočtem "17.11.1989" připomínající listopadové...

NA PAMĚŤ POPRAVENÝCH - V podloubí vedle vchodu do budovy Právnické fakulty UK Náměstí Curieových 901/7 Praha 1 Staré Město

V podloubí vedle vchodu do budovy Právnické fakulty UK Náměstí Curieových 901/7 Praha 1 Staré Město je umístěna pamětní deska s textem: "Na paměť studentů právnické fakulty University Karlovy popravených v letech 1949-1950. Karel Bacílek *25.3.1920 +24.5.1949 Boris Kovaříček *25.5.1927...

<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>