Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

PRVNÍ PRODEJNA DĚLNICKÉHO SPOLKU KONSUMNÍHO - Na domě čp. 48 Sevastopolská ulice 17 (roh s Černomořskou ul.) Praha 10 Vršovice

Na domě čp. 48 Sevastopolská ulice 17 (roh s Černomořskou ul.) Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem: "Na paměť otevření první prodejny Ústředního dělnického spolku konzumního v Praze 1.března 1906"

OBĚTEM REVOLUCE 1848 - Na zdi vedle kaple sv. Kosmy a Damiána v areálu kláštera na Slovanech Praha 2 Nové Město

Na zdi vedle kaple svatého Kosmy a Damiána v areálu kláštera na Slovanech Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem: "V zahradě, která ležela v těchto místech, bylo dne 17.června 1848 pohřbeno jedenáct osob padlých v revoluční bouři svatodušní. Pohřbená těla však zanedlouho na rozkaz...

REPREZENTAČNÍ MUŽSTVO HOKEJISTŮ - V domě čp.192 Pštrossova ulice 24 Praha 1 Nové Město

V bývalé hospůdce u Herclíků přezdívané jako Zlatá v domě čp.192 v Pštrossově ulici 24 Praha 1 Nové Město byla odhalena pamětní deska s reliéfní kresbou hokejisty a textem: „V tomto domě se nacházela Zlatá hospůdka, v níž byla komunistickou zvůlí 13.3.1950 násilně...

OBĚTEM OBLÉHÁNÍ PRAHY PRUSY - V zahradě domu čp.1464 v ulici U pily 1 Praha 4 Modřany

Na zahradě domu čp.1464 v ulici U pily 1 Praha 4 Modřany jsou Boží muka a na nich pamětní deska s textem: „Památka na oběti obléhání Prahy Prusy. Dne 3.května 1757 zmocnili se Prusové, Prahu obléhající, pontonového mostu přes Vltavu u Modřan od našich vystavěného, vzavše z něho 16...

ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS 1968 - Na budově Českého rozhlasu Vinohradská ulice 12 Praha 2 Vinohrady

Na budově Českého rozhlasu Vinohradská ulice 12 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s textem: "21.srpen 1968 04.30 hod. "Jsme s vámi, buďte s námi". Signál srpnového vysílání Čs.rozhlasu".

ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS 1945 - Na budově Českého rozhlasu Vinohradská ulice 12 Praha 2 Vinohrady

  Na budově Českého rozhlasu Vinohradská ulice 12 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s textem: "5.května 1945 12.33 hod. Voláme všechny Čechy. Signál povstání českého lidu"-

DIVADLO URANIE - Na betonové protihlukové stěně v ulici U Uranie poblíž domu čp.1080/16 v Praze 7 Holešovicích

Na betonové protihlukové stěně v ulici U Uranie poblíž domu čp.1080/16 v Praze 7 Holešovicích je pamětní deska s reliéfem budovy divadla a textem: „Zde stálo divadlo Uranie 1902-1946“.

VINOHRADSKÁ SYNAGOGA - Na budově Základní školy čp.830 Sázavská ulice 5 Praha 2 Vinohrady

Na budově Základní školy čp.830 Sázavská ulice 5 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s reliéfem a textem: „Na tomto místě stála od roku 1898 vinohradská synagoga. 14.února 1945 byla bombardováním těžce poškozena. V roce 1951 zbořena“.

TELEVIZE srpen 1968 Novodvorská ul. č.994 Praha 4 Braník

Na budově bývalého Výzkumného ústavu sdělovací techniky (VÚST) Novodvorská ulice č.994 Praha 4 Braník je pamětní deska s textem: "V tomto objektu v srpnových dnech 1968, při obsazení pracovišť Československé televize vojsky Varšavské smlouvy, zajistili pracovníci Výzkumného ústavu Tesla VÚST...

UNIMA - Na boční stěně Ústřední městské knihovny v Žatecké ulici č.1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně Ústřední městské knihovny v Žatecké ulici č.1 Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska připomínající založení Mezinárodní unie loutkářů v roce 1929 v loutkovém divadle "V říši loutek", které zde dnes sídlí. Text na desce: " UNIMA Union internationale de la Marionnette -...

<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>