Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ PTP - Na budově postranního vchodu do areálu stadionu Dukly Praha v ul.Na Julisce Praha 6 Dejvice

Na budově postranního vchodu do areálu  stadionu Dukly Praha v ul.Na Julisce Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem: "Památce příslušníků pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací, kteří byli v letech 1952-1954 nasazeni komunistickým režimem na výstavbu tohoto...

DUKLA PRAHA V I.LIZE - Na objektu východní tribuny stadionu fotbalového klubu Dukla Na Šťáhlavce 22/28 Juliska Praha 6 Dejvice

Na objektu východní tribuny stadionu fotbalového klubu Dukla Na Šťáhlavce 22/28 Juliska Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem: "Dukla Praha sezóna 2010/2011 vítěz 2.fotbalové ligy ČMFS 20.května 2011. Historický postup po 17 letech do I.ligy".

ČESKÁ KONFESE - Na budově Malostranské radnice čp.21 Malostranské náměstí 35 Praha 1 Malá Strana

Na budově Malostranské radnice čp.21 na Malostranském náměstí 35 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem: „V tomto domě, bývalé radnice Menšího města pražského sepsána byla ve dnech 21 března až 14 května 1575 Česká konfese, v níž se čeští stavové podobojí i bratři sblížili a...

BITVA NA VÍTKOVĚ - Na severní straně Národního památníku na Vítkově v Praze 3 Žižkově

  Na severní straně Národního památníku na Vítkově v Praze 3 Žižkově vedle vyhlídkového altánku je v kameni pamětní deska s textem: "Nepatrná hrstka lidí přemohla spojené řady obrněných, poněvadž byla přesvědčena o své pravdě. Tehdáž byly strany dvě, Evropa a my. A ta Evropa byla bledá,...

ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS 1945 - U vstupní brány do Husova sboru čp.51 v Dykově ul. 1 v Praze 10 Vinohrady

    U vstupní brány do Husova sboru čp.51 v Dykově ul.1 v Praze 10 Vinohrady je bílá pamětní deska s textem: „V květnové revoluci 1945, kdy budova Čs.rozhlasu byla poškozena, vysílal pražský rozhlas z budovy zdejšího Husova sboru ve dnech 7.-9.května zprávy o postupu...

PRVNÍ SOKOLSKÝ SLET - Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město

Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město je  pamětní deska s reliéfní podobiznou dr.M.Tyrše a textem: "Na paměť padesátého výročí prvního sokolského sletu který zde na Střeleckém ostrově řídil 18.června 1882 Dr.Miroslav Tyrš. Věnuje Národní garda 1 Hlavního města Prahy 8.května...

RUŠTÍ EMIGRANTI - Na domě čp.597 v Rooseveltově ulici 27 Praha 6 Bubeneč

  Na domě čp.597 v Rooseveltově ulici 27  Praha 6 Bubeneč jsou dvě pamětní desky (v českém a ruském jazyce) s textem: "Tyto domy zbudovalo v letech 1924-1925  česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo v Praze založené emigranty z Ruské říše, kteří po nástupu komunistického...

ČSL.OBEC BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ - Na domě čp.345 "U Medvídků" Na Perštýně 7 Praha 1 Staré Město

 Na domě čp.345 "U Medvídků" Na Perštýně 7 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: "Zde v domě "U Medvídků" se v letech 1924-1940 scházeli členové Čsl.obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu. Ta sdružovala české námořníky Rakousko-Uherského válečného loďstva,...

ŽIDOVSKÁ OBECNÁ ŠKOLA A ŽIDOVSKÉ ÚSTŘEDNÍ MUZEUM - Na domě čp.63 v Jáchymově ul. 3 Praha 1 Josefov

Na domě čp.63 v Jáchymově ulici 3 Praha 1 Josefov je bronzová pamětní deska s trojjazyčným česko-anglicko-hebrejským textem: „V této budově bývala v letech 1920 – 1942 Židovská obecná škola a v letech 1942 – 1945 Židovské ústřední muzeum.  Většina dětí, učitelů a pracovníků...

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVANSKÉ SOCIÁL.DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ - Na domě zvaném U kaštanu čp.201 Bělohorská ulice 150 Praha 6-Břevnov

Na domě zvaném U kaštanu čp.201 na Bělohorské ulici 150 Praha 6 Břevnov je pamětní deska s textem: „V tomto domě byla dne 7.dubna 1878 založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická“.

<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>