Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

ŽIDOVSKÁ OBECNÁ ŠKOLA A ŽIDOVSKÉ ÚSTŘEDNÍ MUZEUM - Na domě čp.63 v Jáchymově ul. 3 Praha 1 Josefov

Na domě čp.63 v Jáchymově ulici 3 Praha 1 Josefov je bronzová pamětní deska s trojjazyčným česko-anglicko-hebrejským textem: „V této budově bývala v letech 1920 – 1942 Židovská obecná škola a v letech 1942 – 1945 Židovské ústřední muzeum.  Většina dětí, učitelů a pracovníků...

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVANSKÉ SOCIÁL.DEMOKRATICKÉ STRANY DĚLNICKÉ - Na domě zvaném U kaštanu čp.201 Bělohorská ulice 150 Praha 6-Břevnov

Na domě zvaném U kaštanu čp.201 na Bělohorské ulici 150 Praha 6 Břevnov je pamětní deska s textem: „V tomto domě byla dne 7.dubna 1878 založena Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická“.

AMERLINGŮV STÁTNÍ UČITELSKÝ ÚSTAV - Na domě čp.856 v Panské ulici 1 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.856 v Panské ulici 1 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem: "V této budově sloužil českému školství v letech 1848-1948 Amerlingův státní mužský ústav učitelský v Praze II. Vychoval národu 9300 učitelů". Pod ní je malá deska, která připomíná, že "zde byl 16.února 1862 založen...

VELITELSTVÍ SOVĚTSKÉ ARMÁDY 1945 - Na domě zvaném Bellevue Smetanovo nábřeží čp.329/18 Praha 1 Staré Město

  Na domě zvaném Bellevue na Smetanově nábřeží čp.329/18 Praha 1 Staré Město je pamětní deska se symbolickou plastikou a dvojjazyčným česko- ruským textem: „V tomto domě sídlilo od května do listopadu 1945 velitelství sovětské armády osvoboditelky československého lidu“.

ČESKÁ STAVOVSKÁ INŽENÝRSKÁ ŠKOLA - Na domě čp.240 Husova ulice 5 Praha 1 Staré Město

   Na domě čp. 240 Husova ulice 5 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Česká stavovská inženýrská škola založená českým reskriptem císaře Josefa I. z 18.I.1707 na českou žádost, kterou 30.I.1705 podal dvoru inženýr Christian Josef Willenberg byla umístěna v této...

VZNIK REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ - Na budově bývalého Thunovského paláce ve Sněmovní ulici 176/4,6 Praha 1 Malá Strana

  Na budově bývalého Thunovského paláce ve Sněmovní ulici 176/4,6 Praha 1 Malá Strana byla v roce 1933 osazena pamětní žulová deska k 15. výročí vzniku samostatného Československa. Jejími autory jsou L. Šaloun a F. Foit. Na desce je plastický velký státní znak a text: "V této památné...

PARAŠUTISTÉ SKUPINY ANTROPOID - Na stěně chrámu sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici Praha 2 Nové Město

  Na stěně chrámu sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici Praha 2 Nové Město je pamětní deska na věčnou paměť parašutistů skupiny Antropoid a dalších obětí za účast na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na desce je postava parašutisty a pravoslavného...

STŘELBA DO DĚLNÍKŮ - Na zadní stěně budovy Muzea hl. města Prahy Na Poříčí 52 Praha 8 Nové Město

Na zadní stěně budovy  Muzea hl. města Prahy Na Poříčí 52 Praha 8 Nové Město je plastika dvou dělníků a truchlící ženy s dítětem a pod ní pamětní deska s textem: "V těchto místech v roce 1844 se srazili s ozbrojenou státní mocí dělníci pracující na stavbě železnice Olomouc-Praha. Při této...

NA PAMĚŤ POPRAVENÝCH PŘEDÁKŮ STUDENTSTVA 17.11.1939 - Na domě čp.665 v Navrátilově ulici 12 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.665 v Navrátilově  ulici 12 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem: "V tomto domě v sekretariátu Svazu českého studentstva byli dne 16.listopadu 1939 zatčeni a dne 17.listopadu 1939, v den uzavření vysokých škol, v Ruzyni popraveni JUDr. Jaroslav Klíma, předseda Národ.svazu...

KRÁLOVSKÁ KOLEJ VÁCLAVA IV. - Dům čp.573 Ovocný trh 12 Praha 1 Staré Město

V pasáži domu čp.573 Ovocný trh Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s textem: „Zde stávala kolej královská, která králem Václavem IV. léta Páně MCCCLXXXI byla založena pro mistry svobodných umění ve vysokém učení Pražském. Z nichž nejzasloužilejší bývali jejími...

<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>