Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

PŘÍLET LETOUNŮ Z VÝCHODNÍ FRONTY - Na malém domku u hangárů letiště Letňany Praha 9

foto J.Kareš Na malém domku u hangárů letiště Letňany Praha 9 je pamětní deska s odznakem Sdružení československých zahraničních letců a textem: "14. KVĚTNA 1945 PŘÍLET LETOUNŮ L.ČESKO-SLOVENSKÉ SMÍŠENÉ LETECKÉ DIVIZE Z VÝCHODNÍ FRONTY NA LETIŠTĚ LETŇANY. U PŘÍLEŽITOSTI 70.VÝROČÍ VĚNUJE SDRUŽENÍ...

VÝROČÍ OSLAV 1. MÁJŮ - Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město

Na budově čp.336 Střelecký ostrov Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: "PŘI STOLETÉM VÝROČÍ OSLAV PRVNÍCH MÁJŮ V PRAZE ČSKOS PRVNÍHO KVĚTNA 1990". 17.4.2016

NÁMĚSTÍ HRDINŮ - Na rohu budovy Vrchního soudu ČR Náměstí hrdinů Praha 4 Pankrác

Na rohu budovy Vrchního soudu ČR Náměstí hrdinů Praha 4 Pankrác je pamětní deska s textem: "Dědička května barikáda Praha strmět do bezčasí bude za ní její mrtví a mrtví z koncentráků a mrtví z káznic rozestaví hlídky k střežení budoucnosti" 2.4.2016

NA PAMÁTKU VOJÁKŮM c.k.střeleckého pluku č.8 - Na východní zdi olšanského pohřebiště vojáků padlých v I. světové válce Praha 3 Žižkov

Na východní zdi olšanského pohřebiště vojáků padlých v I. světové válce Praha 3 Žižkov je pamětní deska s česko-německo-anglickým textem: "Na památku vojákům c.k.střeleckého pluku č.8 Praha (dříve zeměbraneckého) padlým v bojích velké války 1914-1918 a na Slovensku 1919". 14.3.2016

STAVBA MLÁDEŽE - Na domě čp. 1112 v ul. Na Rokytce 14 Praha 8 Libeň -

  Na domě čp. 1112 v ul. Na Rokytce 14 Praha 8 Libeň je umístěna reliéfní plastika s textem: „Stavba ČSM“ 14.3.2016

PODZIM 1938 - Ve vstupní hale Masarykova nádraží Havlíčkova ul. čp. 1014/2 Praha 1

Ve vstupní hale Masarykova nádraží Havlíčkova ul. čp. 1014/2 Praha 1 je pamětní deska se státním znakem a textem: "V dramatických dnech podzimu roku 1938 přijížděli na toto nádraží vlaky s lidmi, kterým teror sudetoněmeckých henleinovců a nastolené nacistické pořádky po mnichovské dohodě...

NA PAMĚŤ NAŠICH DRUHŮ STUDENTŮ - Na domě č. 25 Pařížská ul. Praha 1 (na boční stěně v ul. 17.listopadu) Praha 1 Staré Město

   Na domě č. 25 Pařížská ul. Praha 1 (na boční stěně v ul. 17.listopadu) Praha 1 Staré Město je pamětní deska s reliéfem a anglicko-českým textem: ",Na paměť našich druhů, studentů kteří padli v boji za mír a lepší budoucnost lidstva 17 listopad 1974" 28.9.2015

NA PAMĚŤ PŘÍŠTÍM GENERACÍM - Na čelní stěně budovy Právnické fakulty Náměstí Curieových čp. 901/7 Praha 1 Staré Město

Na čelní stěně budovy Právnické fakulty Náměstí Curieových čp. 901/7 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s reliéfem znázorňujícího popravu  českých bojovníků nacistickými vojáky na mostě. Na horní straně reliéfu je text: "Za věrnost přísaze, za věrnost k praporu hnutí, za věrnost vlasti až...

STROM REPUBLIKY - V horní oplocené části Heroldových sadů v Praze 10 Vršovice

V horní oplocené části Heroldových sadů v Praze 10 Vršovicích je u cesty před stromem mramorová pamětní deska s textem: "Strom republiky byl zasazen u příležitosti 80. výročí vzniku Československé republiky Městskou částí Praha 10 a Českým svazem bojovníků za svobodu" 5.9.2015

PAMÁTCE OBĚTÍ BOMBARDOVÁNÍ PRAHY - Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37 j

Na budově Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 Karlovo náměstí 37 je pamětní deska vyrobená z rozkovaných střepin bomb, na nichž je ocelová destička, kde je laserem vyryto 701 křížků za 701 obětí. Na destičce je vyrytý citát Josefa Čapka: „Není zlých pravd, ale jsou zlé skutečnosti“, text:...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>