Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

DĚTSKÁ ŠKOLKA - Na přední stěně budovy americké dětské školky Fibichovo nám. 2 Praha 3 Žižkov

Na přední stěně budovy americké dětské školky s anglickým názvem Panda Learning Center Fibichovo nám. 2 Praha 3 Žižkov jsou tři pamětní desky První bílá deska vedle vchodu do budovy připomíná historii vedlejšího židovského hřbitova a text je psaný českým jazykem: „V roce 5440 (1680) byla...

ZALOŽENÍ ŠKOLY LIPENCE - Na budově Základní školy v Lipencích čp.168 Černošická ul.12

Na budově Základní školy v Lipencích čp.168 Černošická ul.12 je bílá mramorová pamětní deska s ozdobnými listy a textem připomínajícím 100.výročí založení školy: „1868 100 let školy 1968“ 6.4.2014

OBĚTEM SOVĚTSKÉ OKUPACE - Na domě čp.250 Podolské nábřeží 14 Praha 4 Podolí

Na domě čp.250 Podolské nábřeží 14 Praha 4 Podolí je pamětní deska s textem: „V těchto místech byli zákeřně zastřeleni sovětskými okupanty dne 25.srpna 1968 Karel Paríšek nar. 6.8.1953 a Karel Němec nar. 7.11.1952 ve věku 15 let Čest jejich památce Obvodní úřad Praha 4“. (portréty nejsou již...

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV II. - Na přední zdi bývalé márnice na starém židovském hřbitově v Mahlerových sadech Fibichova ul. Praha 3 Žižkov

Na přední zdi bývalé márnice na starém židovském hřbitově v Mahlerových sadech Fibichova ul. Praha 3 Žižkov je pamětní deska s hebrejským textem.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV II. - Na zadní stěně domu čp.23 v Izraelské ul.3 Praha 3 Žižkov

  Na zadní stěně domu čp.23 v Izraelské ul.3 Praha 3 Žižkov jsou dvě pamětní desky s českým a hebrejským textem: „Tento hřbitov zbudovala Židovská obec náboženská v roce 1933 za předsedy Dr.Bohumila Steina a místopředs. Artura Kauderse“

OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE - V ulici Na Třebešíně naproti domu čp 437/6 Praha 10 Strašnice

Foto 9.5.2013 Foto 5.3.2014  Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu čp. 437/6 Praha 10 Strašnice je pamětní deska s textem: „Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého...

ZASLOUŽILI SE O VZNIK ČSR - Na skalní stěně v Divoké Šárce nedaleko Čertova mlýna Praha 6

Na skalní stěně v Divoké Šárce nedaleko Čertova mlýna Praha 6 je pamětní deska s textem: „Vzpomeňte v chvíli rozvášněné, čím národ pro svobodu rost´,minulosti když zapomene, ohrozí lid svou budoucnost.“ DR.ALOIS RAŠÍN DR.KAREL KRAMÁŘ FRANTIŠEK SÍS IN MEMORIAM 1917-1918 XI.místní...

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK - Na budově Dětského centra Paprsek Šestajovická 580/19 Praha 9-Hloubětín

Na budově Dětského centra Paprsek Šestajovická 580/19 Praha 9-Hloubětín je pamětní deska s dvojjazyčným česko-anglickým textem: „M.Irene Park z Moffatu ve Skotsku podpořila Dětské centrum Paprsek ve vděčné vzpomínce na všechny československé letce, kteří bojovali v Královském...

ZAKLADATELÉ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA MALVAZINKY - Na zdi za vstupní brankou židovského hřbitova Malvazinky Peroutkova ul. Praha 5-Smíchov

  Na zdi za vstupní brankou židovského hřbitova Malvazinky Peroutkova ul. Praha 5 Smíchov jsou dvě pamětní desky s textem: „Pamětní deska zakladatelů tohoto hřbitova v roce 1903  ERNST WIENER, KAREL SCHABLIN, FILIP GRABENSTEIN, ALFRED TRIER, JINDŘICH TAUSSIG, SAMUEL LÖWIT, VILÉM...

ZALOŽENÍ ŠKOLY STODŮLKY - Na budově školy čp.72 ul. K Brance 2 Praha 5 Stodůlky

Na budově školy čp.72 ul. K Brance 2 Praha 5 Stodůlky je pamětní deska s textem: „Původní budova školy ve Stodůlkách postavena v r. 1787 Obnovena v roce oslav 200.výročí založení školy 1987“ 17.10.2013  

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>