Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu

 

.

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé

JEDNOTA ŠÁRKA - Na domě bývalé restaurace čp.23 v ul. U Matěje 3 Praha 6 Dejvice

Na domě bývalé restaurace (nyní objekt spol.SKANSKA) čp.23 v ul. U Matěje 3 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem: „Vzájemně se podporující jednota Šárka pro Šárku a okolí“

PALÁCOVÉ ZAHRADY - Nedaleko horního vstupu do Pálffyho zahrady Praha 1 Malá Strana

Nedaleko horního vstupu do Palffyho zahrady Praha 1 Malá Strana je na zdi pamětní deska s dvojjazyčným česko-anglickým textem: „Obnova palácových zahrad pod pražským hradem byla prováděna od roku 1989 a vedle českého státu na ni významně přispěla nadace PRAGUE HERITAGE FUND pod patronací jeho...

PŮVODNÍ SÍDLO PÁNŮ Z KOLOVRAT - V parčíku na novém sídlišti v Mladotově ulici Praha 10 Kolovraty

V parčíku na novém sídlišti v Mladotově ulici Praha 10 Kolovraty je kamenný památník s pamětní deskou s erbem a textem: „Na tomto místě se ve 12.století nacházel dvorec s tvrzí pana Mladoty, původní sídlo pánů z Kolovrat. Věnovala MČ Praha-Kolovraty L.P.2005“.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEBUŠICE - Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice

  Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice je kamenná pamětní deska s textem: „Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich jest království nebeské, Mat. 19.14 Nákladem obce a dobrodincův 1867“. Také v omítce vedle desky je vyryté datum MDCCCLXVII.

PAMÁTCE KNĚŽÍ NASAZENÝCH V PTP - Na stěně před vchodem do arci biskupského semináře čp. 676 Thákurova ul. 6 Praha 6 Dejvice

   Na stěně před vchodem do arcibiskupského semináře čp. 676 Thákurova ul. 6 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem: „Památce kněží a bohoslovců kteří byli nasazeni v letech 1949-1954 v době totality do pomocných technických praporů vojenských táborů nucených...

MUČEDNÍKŮM TÉTO ZEMĚ - Na zdi vedle vchodu do kostela sv. Ignáce z Loyoly Karlovo náměstí Praha 2

Na zdi vedle vchodu do kostela sv. Ignáce z Loyoly Karlovo náměstí Praha 2 je pamětní deska s textem: „Mučedníkům této země 20.století Od nacistů 260 kněží žalářováno 73 kněží umučeno 6 řeholnic umučeno Od komunistů 829 kněží žalářováno 28 kněží umučeno 1440 kněží internováno 101...

PRÁCE PRO HRANIČÁŘE - V malém parčíku v ulici Na Neklance Praha 5 Smíchov

  V malém parčíku v ulici Na Neklance Praha 5 Smíchov je památník s pamětní deskou s textem: „V upomínku 50 leté nezištné práce pro naše hraničáře Obec baráčníků Nový Smíchov“ V kameni je vyryté datum 1885-1935. 24.7.2013

14 ČESKÝCH KNÍŽAT - Na přední stěně kostela sv.Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad

Na přední stěně kostela sv. Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s latinským a zkráceným českým a německým textem: „ANNO DOMINI DCCCVL HLUDOWICUS XIIII EX DUCIBUS BOEMANORUM CUM HOMINIBUS SUIS CHRISTIANAM RELIGIONEM DESIDERANTES SUSCEPIT ET IN OCTAVIS THEOPHANIAE BAPTIZARI JUSSIT....

NA PAMĚŤ INTERNOVANÝCH DĚTÍ NA ZÁMEČKU JENERÁLKA - Na zámeckém domku na Jenerálce Praha 6 Dejvice

Na zámeckém domku na Jenerálce Praha 6 Dejvice je pamětní deska s dvojjazyčným česko-anglickým textem: „V letech 1942 až 1945 sloužil zámeček Jenerálka pražskému gestapu. Od podzimu 1942 do dubna 1944 zde bylo internováno 46 dvou až šestnáctiletých dětí rodičů popravených po atentátu na...

OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD - Nedaleko nultého kilometru dálnice D1 Praha 4 Chodov na pravé straně u benzinového čerpadla

Nedaleko nultého kilometru dálnice D1 Praha 4 Chodov na pravé straně u benzinového čerpadla je na kamenném podstavci pamětní deska s textem: „Na památku obětem dopravních nehod ČSODN“. . Památník obětem dopravních nehod byl vybudován péčí Českého sdružení obětí dopravních nehod za finančního...

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>