Sestry Klenkovy

25.09.2014 14:45

Na vnější straně zdi Olšanského hřbitova nedaleko kostela sv. Rocha Olšanské náměstí Praha 3 Žižkov je kamenná deska s těžko čitelným textem: „Zde dvě sestry spolu spíme, Klenkovy jsme zrozeny, že nás anděl vzbudí, víme, neb jsme v Kristu zrozeny“ Další dvě části desky jsou téměř nečitelné: „Zde v Pánu  odpočívá panna Antonia Klenková jež odebrala se na věčnost 6.tého marze 1806“ Druhou část desky se mi už nepodařilo přečíst: „Také zde v Pánu odpočívá … ... " Hrob sester Klenkových je za hřbitovní zdí přibližně v místě desky.

 

Podle legendy přejel Klenkovým sestrám nohy zemědělský vůz a na následky zranění obě zemřely.

25.9.2014