14 ČESKÝCH KNÍŽAT - Na přední stěně kostela sv.Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad

14 ČESKÝCH KNÍŽAT - Na přední stěně kostela sv.Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad

Na přední stěně kostela sv. Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s latinským a zkráceným českým a německým textem: „ANNO DOMINI DCCCVL HLUDOWICUS XIIII EX DUCIBUS BOEMANORUM CUM HOMINIBUS SUIS CHRISTIANAM RELIGIONEM DESIDERANTES SUSCEPIT ET IN OCTAVIS THEOPHANIAE BAPTIZARI JUSSIT. ANNALES FULDENSES.- „LÉTA PÁNĚ 845 přijal Ludvík 14 českých knížat s jejich družinami, kteří toužili po křesťanství a nechal je pokřtít“. - IM JAHRE DES HERRN 845 empfing Ludwig 14 böhmische Fürsten mit ihren Gefolge, die um den christlichen Glauben baten, und ließ sie taufen Gewidmet von Famille Schier Regensburg 1995“.