BROKOFF Ferdinand Maxmilian - Na zdi kostela sv.Martina ve zdi Praha 1 Staré Město

BROKOFF Ferdinand  Maxmilian - Na zdi kostela sv.Martina ve zdi Praha 1 Staré Město

 

Na zdi kostela sv.Martina ve zdi v Praze 1 Staré Město je pamětní deska z červeného mramoru a bronzovou plaketou obsahující životní data F.M.Brokoffa, který tu byl v roce 1731 na kostelním hřbitově pochován se svým otcem Janem a bratrem Michalem. Autorem bronzové plakety byl J.Mařatka (1909) Na pravé straně reliéfního portrétu je nápis „Ferdinand Maxmilián Brokoff sochař, velký umělec, spolutvůrce barokní Prahy, spolubudovatel její věčné krásy. Zemřel mlád, zapsal se svou prací slavně do dějin českého umění. Jeho dílo mluví k nám v neztenčené síle svého výrazu“. Na levé straně reliéfního portrétu je nápis „Zde na bývalém hřbitově sv.Martina byli pohřbeni tito příslušníci slavné rodiny Brokoff Jan Brokoff 1652-1718 a jeho synové Michal Jan Brokoff 1686-1721 Ferdinand Maxmilián Brokoff 1688-1731. Nechť je provází věčná paměť Pražanů“.