HLÁVKA Josef - V průchodu domu čp.736 ve Vodičkově ulici 17 v Praze 1

 V průchodu domu čp.736 ve Vodičkově ulici 17 v Praze 1 je pamětní deska z červeného mramoru s textem: "Domy tyto zbudoval a odkázal Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových JOSEF HLÁVKA architekt, c.k.vrchní stavební rada atd. 1831-1908. Poznav, že jen ve vysokém vzdělání naše spása, založil z lásky k svému národu "Českou akademii", aby v ní byly pěstovány jazyk český, vědy a umění. Postavil jí po boku "Národohospodářský ústav", aby rozmnožil hmotné síly národa a založil "Studentské koleje českých vysokých škol pražských" pro nemajetný snaživý dorost český". Na protější stěně průchodu je obdobná pamětní deska.

Text na desce: "Josef Hlávka zůstavil celé své vlastní pílí a prací nastřádané jmění "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových", které slouží činnosti "České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění", "Národohospodářského ústavu" při České akademii, "Studentským kolejím českých vysokých škol pražských", jakož i veškeré vědecké, literární a umělecké činnosti národa českého. Šlechetnému mecenáši věčná budiž paměť".