JIROUS MAGOR Ivan Martin - Na domě čp.903 ul.Na Neklance 24 Praha 5 Radlice

JIROUS MAGOR Ivan Martin - Na domě čp.903 ul.Na Neklance 24 Praha 5 Radlice

Na domě čp.903 ul.Na Neklance 24 Praha 5 Radlice je plastika hlavy s textem: „Zde pobýval v letech 2004-2011 Ivan Martin Jirous Magor“.