KAFKA Hermann - V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí čp.606/12 Praha 1 Staré Město

KAFKA Hermann - V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí čp.606/12  Praha 1 Staré Město

 

V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí čp.606/12 Praha 1 Staré Město je umístěna bronzová pamětní deska s dvojjazyčným česko-německým textem: „Zde býval obchod se střižním a galanterním zbožím Hermanna Kafky otce Franze Kafky“.