KAUFMANN Emilián MUDr. - Na domě čp.580 Žitná ul.2 Praha 2 Nové Město

KAUFMANN Emilián MUDr. - Na domě čp.580 Žitná ul.2 Praha 2  Nové Město

Na domě čp.580 Žitná ul. 2 Praha 2 Nové Město (na průčelí domu z Karlova nám.) je černá mramorová pamětní deska s textem „Dům tento roku 1912 věnoval ř.universitní profesor MUDr. Emilián Kaufmann pražskému ústavu pro hluchoněmé na Smíchově z lásky k jeho chovancům, jež nazýval svými milými dítkami“. Deska byla osazena r.1922.