KONĚV Ivan Stěpanovič - U sochy Ivana Stěpanoviče Koněva na Náměstí Interbrigády Praha 6 Bubeneč

KONĚV Ivan Stěpanovič - U sochy Ivana Stěpanoviče Koněva na Náměstí Interbrigády Praha 6 Bubeneč

U sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na Náměstí Interbrigády v Praze 6 Bubenči byla pamětní deska s textem: „Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu a Hrdina Československé socialistické republiky velitel vojsk 1.ukrajinského frontu, která zachránila 9.května 1945 Prahu před zničením“.

*    *    *

22.8.2018 byla původní pamětní deska nahrazena novou deskou s textem: "Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9.května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení madarského povstání sovětskou armádou a jako velitel skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa". Vedle české desky jsou i desky v ruském a anglickém jazyce.