KONVIKT - Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město

KONVIKT - Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město vedle vstupní brány bývala pamětní deska s textem: „Konvikt byl založen jesuity r.1660 jako internát šlechtických synků a v r.1973 přestavěn. Po zrušení jezuitského řádu r.1773 zde vzniklo významné společenské středisko Prahy – V roce 1798 měl tu koncert Ludvig van Beethoven a v r.1840 se zde konal prvý český bál. MVTVS v Praze Městský dům osvěty středisko pro vlastivědnou práci“.

Deska na domě už není, zmizela nebo byla odstraněna. Foto desky Z.Švitorka

21.4.2013