MASARYKOVÁ GARRIGUE Charlotta - Na domě čp.239 v Mickiewiczově ulici 13 na Hradčanech

MASARYKOVÁ GARRIGUE Charlotta - Na domě čp.239 v Mickiewiczově ulici 13 na Hradčanech

Na domě čp.239 v Mickiewiczově ulici 13 na Hradčanech je v nice umístěna busta s pamětní deskou s bílého mramoru s textem: „Zde žila a trpěla velká žena Ch.Garrigue Masaryková. Američanka rodem -  Češka duchem oddaná spolupracovnice našeho osvoboditele 1914-1918“. (V.Sucharda).