MELANTRICH Jiří z Aventínu - Na domě čp.471 v Melantrichově ulici 10 Praha 1 Staré Město

MELANTRICH Jiří z Aventínu - Na domě čp.471 v Melantrichově ulici 10 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.471 v Melantrichově ulici 10 Praha 1 Staré Město byla pamětní deska z bílého mramoru s textem: „V tomto domě žil a pracoval Jiří Melantrich z Aventínu, slavný knihtiskař český, nar. 1511, zemřel 19.XI.1580. Věnuje Typografická beseda pražská 19.XI.1880“.V roce 1893 byla deska přemístěna do dvora nad dveře zadní části novostavby.