OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE - Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice

OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE - Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice

Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice bývala pamětní deska věnovaná obráncům památného strašnického vysílače z května 1945. Na velké kovové desce byl text: „Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého okamžiku revoluce až do chvíle vítězství. Slavné památce onoho hlasu, který v příboji pětidenní bitvy vléval na vlně 415 m odvahu do srdcí bojovníků a naději do srdcí všech naslouchajících. Dík poštovním zaměstnancům, kteří se vysílače zmocnili a v činnosti jej udrželi. Dík statečným obráncům, kteří jej uhájili. Dík a věčná paměť všem chrabrým bojovníkům, kteří obětovali své životy za rozhlas revoluce“. Na místě zůstal jen prázdný kamenný památník, deska zmizela.

Foto desky Tomáš Vokatý 9.4.2010, převzato z webových stránek Spolku pro vojenská pietní místa.

10.5.2013

2.3.2014 jsem dostal informaci, že původní deska je opět na svém místě. Najdete ji v souboru "Různé"