NÁPRSTEK Vojta - Na domě čp. 269 Betlémské náměstí 1 Praha 1 Staré Město

NÁPRSTEK Vojta - Na domě čp. 269  Betlémské náměstí 1 Praha 1 Staré Město

Na domě čp. 269 na Betlémském náměstí 1 v Praze 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem: „V tomto domě žil a zemřel Vojta Náprstek 1826-1894 Bojovník za kulturní a společenský pokrok. R. 1862 položil základy Náprstkova muzea“. Autorem desky je M.Knobloch a byla osazena v roce 1962.

Ve dvoře domu je pamětní deska s textem: „Ke 100.výročí úmrtí Vojty Náprstka, spoluzakladatele a prvního předsedy Klubu českých turistů. Klub českých turistů 1994