OBĚTEM SOVĚTSKÉ OKUPACE - Na domě čp.250 Podolské nábřeží 14 Praha 4 Podolí

OBĚTEM SOVĚTSKÉ OKUPACE - Na domě čp.250 Podolské nábřeží 14 Praha 4 Podolí

Na domě čp.250 Podolské nábřeží 14 Praha 4 Podolí je pamětní deska s textem: „V těchto místech byli zákeřně zastřeleni sovětskými okupanty dne 25.srpna 1968 Karel Paríšek nar. 6.8.1953 a Karel Němec nar. 7.11.1952 ve věku 15 let Čest jejich památce Obvodní úřad Praha 4“. (portréty nejsou již čitelné)