OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE - V ulici Na Třebešíně naproti domu čp 437/6 Praha 10 Strašnice

OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE - V ulici Na Třebešíně naproti domu čp 437/6 Praha 10 Strašnice

Foto 9.5.2013 Foto 5.3.2014

 Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu čp. 437/6 Praha 10 Strašnice je pamětní deska s textem: „Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého okamžiku revoluce až do chvíle vítězství. Slavné památce onoho hlasu, který v příboji pětidenní bitvy vléval na vlně 415 m odvahu do srdcí bojovníků a naději do srdcí všech naslouchajících. Dík poštovním zaměstnancům, kteří se vysílače zmocnili a v činnosti jej udrželi. Dík statečným obráncům, kteří jej uhájili. Dík a věčná paměť všem chrabrým bojovníkům, kteří obětovali své životy za rozhlas revoluce“.

( Původní deska svého času z kamene zmizela a delší dobu byl kamenný památník bez desky. 2.3.2014 jsem dostal informaci, že pamětní deska je opět na svém místě ).

5.3.2014