17.11.1989 ALBERTOV - Na budově přírodovědeckých ústavů čp.2038 Albertov 6 Praha 2

17.11.1989 ALBERTOV - Na budově přírodovědeckých ústavů čp.2038 Albertov 6 Praha 2

Na budově přírodovědeckých ústavů čp.2033 Albertov 6 Praha 2 je umístěna pamětní deska připomínající, že odtud 17.listopadu 1989 vyšel pochod studentů na Národní třídu. Text na desce:„ Kdy -  když ne teď ?, kdo -  když ne my? 17.11.1989".