PŠTROSS František - Na přední stěně hrobky Olšanské hřbitovy I oddíl II1 Praha 3 Žižkov j

PŠTROSS František - Na přední stěně hrobky Olšanské hřbitovy I oddíl II1 Praha 3 Žižkov j

Na přední stěně hrobky Olšanské hřbitovy I oddíl II1 Praha 3 Žižkov je pamětní deska se znakem hl.města Prahy a textem: „1861 1863 František Pštross první český primátor Hl.města Prahy neohrožený bojovník za práva českého národa Z projevu v první schůzi měst.zastupitelstva 6.července 1861: Od nás, pánové, to bude záviseti, jak daleko my také naší mateřské řeči české dalšího průchodu zaopatříme … Slovo české má nyní tu samou vážnost jako ji vždy výhradně mívalo slovo německé Račte, pánové, dle libosti v debatách a návrzích řeč českou použíti a neostýchati se snad z té příčiny, že řeč česká tak plynně z úst nejde jako řeč německá. Není to vina naše, jest to vina okolností v kterých jsme žili …“.