RAŠÍN Alois - Na domě čp.562 v Žitné ulici 10 Praha 2 Nové Město

RAŠÍN Alois - Na domě čp.562 v Žitné ulici 10 Praha 2 Nové Město

 

Na domě čp.562 v Žitné ulici 10 Praha 2 Nové Město je pamětní deska–portrét s reliéfem připomínající atentát na prvního ministra financí ČSR Dr.Aloise Rašína 5.1.1923. Na desce je text: „Zde padl ve službách vlasti Dr.Alois Rašín“.

 

Na této desce je i text připomínající jeho syna: „V tomto domě byl 13.12.1939 zatčen gestapem jeho syn, JUDr.Ladislav Rašín (*22.6.1900), poslanec Národního shromáždění, jeden z vůdců domácího odboje. Zemřel v nacistické věznici ve Frankfurtu nad Mohanem 20.3.1945“.