SMETANOVÁ Jindřiška - V domě čp.484 na Velkopřevorském náměstí 3 Praha 1 Malá Strana,

V domě čp.484 na Velkopřevorském náměstí 3 Praha 1 Malá Strana, vedle francouzského velvyslanectví, dlouhá léta bydlel architekt Pavel Smetana a jeho žena spisovatelka Jindřiška Smetanová. Na domě byla svého času její pamětní deska Po studiích na na gymnáziu studovala obchodní akademii, po maturitě pracovla jako úřednice. Podruhé světové válce byla knihovnicí.   Od roku 1960 působila jako scenáristka, dramatička a dramaturgyně, pracovala nejprve u Československého státního filmu a posléze i v Československé televizi. V obdob období normalizace byla politicky perzekvována, nesměla pracovat v médiích a nemohla ani publikovat. Pracovala v různých pomocných a dělnických profesích. V té době byla patrně odstraněna její pamětní deska.  (Text z webu)