ŠVABINSKÝ Max - Na domě čp. 948 na Náměstí Interbrigády 4 v Praze 6-Bubenči

ŠVABINSKÝ Max - Na domě čp. 948 na Náměstí Interbrigády 4 v Praze 6-Bubenči

Na domě čp. 948 na Náměstí Interbrigády 4 v Praze 6-Bubenči je pamětní deska z červeného mramoru s reliéfní podobiznou a textem: „Na paměť malíře a grafika národního umělce Dr.h.c. Maxe Švabinského, který v tomto domě žil v letech 1930 až 1962“. Autorem desky je S.Šejnost.