THUN-HOHENSTEIN Leopold Leonhard Raymund - Na podstavci pomníku na malostranském hřbitově Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov

                

              

Na podstavci pomníku Leopolda Thun-Hohensteina na malostranském hřbitově Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov jsou dvě pamětní desky s latinským textem: „„LEOPOLDO LEONARDO e COMITIBVS a THVN-HOHENSTEIN. PRINCIPI EPISCOPO PATAVINO Aº MDCCXLVIII XV. CAL. MAII in ARCE TESCHINENSI BOHEMIAE NATO. Aº.MDCCCXXVI X CAL. NOV. IN PAVSILIPO SVO CYBVLKA DEFVNCTO. NEPOS GRATVS IOS. MATH. COMES a THVN-HOHENSTEIN.“ a "„TECVM SVAVE DCVS MOS  PIETASQVE CVBANT.

13.2,2014