VACEK Václav - Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám.2 Praha 1 Staré Město

VACEK Václav - Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám.2  Praha 1 Staré Město

Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy vpravo od vstupu Mariánské nám. 2 Praha 1 Staré Město bývala pamětní deska s reliéfní hlavou a textem: "Dr.Václav Vacek zasloužil se o Hlavní město Prahu". Autorem desky je sochař A.Kalvoda. Deska byla odhalena v listopadu 1967, odstraněná 28.7.1990. Je uložená v depozitáři Galerie hlavního města Prahy.

                                                                         21.4.2013                                       Foto Z.Švitorka