ZEMLINSKY Alexander - Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 v Praze 1 Nové Město

ZEMLINSKY Alexander - Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 v Praze 1 Nové Město

Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 v Praze 1 Nové Město (napravo od vchodu) je bronzová pamětní deska s česko německým textem: „Alexander Zemlinsky skladatel a dirigent bydlel v tomto domě v letech 1911-1927“.