Církevní stavby

KOSTEL SV. MIKULÁŠE - Na přední stěně kostela na Malostranském náměstí Praha 1 Malá Strana

  Na přední straně kostela na Malostranském náměstí je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Mikuláše vrcholně barokní chrám zbudovaný na místě starších staveb při jezuitské koleji. Loď stavěl Kryštof Dienzenhofer roku 1704-11. Závěr s kupolí Kilián I.Dienzenhofer 1737-52. Stavbu...

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA BOHNICE - Na přední stěně kostela vlevo od vchodu Praha 8 Bohnická ul.

Na přední stěně vlevo od vchodu do kostela Praha 8 Bohnická ul. je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Petra a Pavla původně románský kostel z 12.století jehož podoba se nezachovala. Dnešní stav je výsledkem klasicistní přestavby z roku 1805. Vnitřní zařízení, většinou z let...

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA ŘEPORYJE - Na zdi obklopující kostel sv.Petra a Pavla v Praze 5 Řeporyjích

Na zdi obklopující kostel sv.Petra a Pavla v Praze 5 Řeporyjích je pamětní deska s textem: „Kostel sv..Petra a Pavla v jádru románská stavba z 12.stol. * Původně čtvercová centrála se čtyřmi apsidami, k níž později přistavěna hranolová věž * Roku 1772 přestavěna arch....

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA VYŠEHRAD - Na čelní stěně kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Na čelní stěně kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je pamětní deska s textem: „Kostel sv.Petra a Pavla novogotická přestavba z let 1885-1887 provedená podle plánů arch. J.Mockera. Průčelí s věžemi z let 1902-1903 dílo arch.F.Mikše.V kostele jsou dochovány boční kaple...

KOSTEL SV. SALVÁTORA - Křižovnické nám. Praha 1 Staré Město

Na pilíři podloubí vstupu do kostela sv.Salvátora na Křížovnickém náměstí Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Kostel sv. Salvátora vystavěn renesančně a raně barokně v letech 1578-1653 za účasti C.Luragha a F.Carattiho. Sochy na průčelí vytvořil J.J.Bendl, štuky na portiku...

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY - Na postranní stěně kostela v ulici U milosrdných Praha 1 Staré Město

Na postraní stěně kostela v ulici U milosrdných Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem: „Kostel sv. Šimona a Judy s býv. klášterem Milosrdných bratří goticko renesanční kostel Českých bratří z let 1615-1620. Barokně upravený Janem J.Hrdličkou v první pol. 18.stol....

KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA - Na boční stěně u vchodu do kostela ze Štěpánské ulice Praha 2 Nové Město

  Na boční stěně u vchodu do kostela ze Štěpánské ulice Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem: „Farní kostel sv.Štěpána založen Karlem IV. roku 1351 postaven do roku 1394. Věž připojena v 15.století. V letech 1686 a 1736 přistavěny barokní kaple 1876-1879 kostel...

KOSTEL SV. TOMÁŠE - Na přední straně kostela v Josefské ul. Praha 1 Malá Strana

  Na přední straně kostela v Josefské ul. Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem: „Klášter augustiniánů s kostelem sv.Tomáše založen Václavem II., vybudován goticky 1285-1379, rozšiřován do r.1420, kdy byl husity vypálen. V první pol. 16.století tu působil Václav...

KOSTEL SV. VÁCLAVA - Na přední stěně kostela sv.Václava Praha 9 Prosek

Na přední stěně kostela sv.Václava Praha 9 Prosek je pamětní deska s textem: „Kostel sv. Václava románská trojlodní basilika s presbytářem z 11.stol. upravená po roce 1200 a gotizována roku 1470. Věž z roku 1712 s úpravami 19. a 20.stol. Na hřbitově volně stojící zvonice...

KOSTEL SV. VÁCLAVA - Na stěně nad vstupním schodištěm kostela sv.Václava Čechovo náměstí Praha 10 Vršovice

Na stěně nad vstupním schodištěm kostela sv.Václava Čechovo náměstí Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem: „Jubilejní kostel vystavěný l.p.1930 na paměť millenia sv.Václava 929-1929 vysvěcen 21.září 1930 od J.E.nejdp Dra Frant.Kordače arcibiskupa primase pražského projektoval arch....

Záznamy: 41 - 50 ze 64
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>