S

SVOJSÍK Antonín Benjamin - Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 Sladkovské náměstí 8 Praha 3 Žižkov

  Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 na Sladkovském náměstí 8 Praha 3 Žižkov je pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem: „Zde působil v letech 1901-1914 zakladatel českého skautingu profesor A.B.Svojsík. Roku 1911 začal se žáky reálky utvářet skautskou výchovou základy...

SVOJSÍK Antonín Benjamin - Na domě čp.2011 v Náplavní ulici 5 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.2011 v Náplavní ulici 5 Praha 2 Nové Město je bílá pamětní deska  se skautským znakem a textem: „V tomto domě žil v letech 1914-1938 zakladatel českého skautingu A.B.Svojsík, Věnují strážci Svojsíkova hrobu 17.9.2002“. Autor desky V. Pechar 2002.

Záznamy: 61 - 62 ze 62
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7