Zmizelé a odstraněné

KLAPÁLEK František - Na domě čp.263 Karlínské náměstí 17 Praha 8 Karlín

 Na domě čp.263 Karlínské náměstí 17 Praha 8 Karlín byla bronzová pamětní deska s bustou a textem: "Prof.František Klapálek, věhlasný přírodozpytec a organisátor úřednictva. Narodil se *30.VIII.1863 v Luži, zemř. +3.II.1919 v Praze. Věnuje odborové ústředí úřednické v Praze, Společnost...

KOLBEN Emil - Ve vestibulu stanice metra Kolbenova Praha 9 Vysočany

  Ve vestibulu stanice metra Kolbenova Praha 9 Vysočany byla busta Ing.dr.h.c. Emila Kolbena s textem: „Emil Kolben průkopník českého elektrotechnického průmyslu“  Busta zmizela a byla patrně odcizena. 21.9.2013

KONVIKT - Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město vedle vstupní brány bývala pamětní deska s textem: „Konvikt byl založen jesuity r.1660 jako internát šlechtických synků a v r.1973 přestavěn. Po zrušení jezuitského řádu r.1773 zde vzniklo významné společenské středisko Prahy –...

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - Na Strahovském nádvoří 132/1 Praha 1 Hradčany

Na čelní stěně kostela na Strahovském nádvoří 132/1 Praha 1-Hradčany byla pamětní deska s textem: „Opatský kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěn jako trojlodní basilika s příčnou lodí po pol.12.stol. opraven po požáru v r.1258 a ještě po r.1420. Na přestavbě v l.1600-1605...

KOSTEL SV KATEŘINY - V zahradě v Apolinářské ul. Praha 2 Nové Město na přední stěně kostela

 V zahradě v Apolinářské ul. Praha 2 Nové Město na přední stěně kostela bývala informativní pamětní deska s plastickým reliéfem srdce a textem: " „Kostel sv.Kateřiny s bývalým klášterem Augustiniánek zbudován Karlem IV. 1355-1367. Zbarokizován F.M.Kaňkou 1718-1730- Zrušen 1787. Kostel...

KOSTEL SV.BARTOLOMĚJE KYJE - U vstupní brány kostela sv.Bartoloměje Praha 9-Kyje Prelátská 12

U vstupní brány do kostela sv.Bartoloměje Praha 9-Kyje Prelátská 12 byla pamětní deska s textem: „Farní kostel sv.Bartoloměje Románská jednolodní stavba z první poloviny 13.stol., založená pražským biskupem Janem II. Kostel pevnostního charakteru s pravoúhlým kněžištěm, průčelní...

KRUPSKÁ Naděžda - Na domě čp.384 v Černomořské ulici 9 Praha 10 Vršovice

Na domě čp.384 v Černomořské ulici 9 Praha 10 Vršovice byla pamětní deska ze sliveneckého mramoru s textem: "V tomto domě bydlela na jaře r. 1901 Naděžda Konstantinovna Krupská" . Autorem desky byl J.V.Švarc. N.K.Krupská byla sovětskou politickou pracovnicí, pedagožkou a organizátorkou sovětského...

LENIN Vladimír Iljič - Na domě čp.656 Řeznická 14 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.656 Řeznická 14 Praha 1  Nové Město byla bronzová pamětní deska s textem: "V tomto domě žil v lednu 1912 několik dnů Vladimír Iljič Lenin v době historické pražské konference". Deska byla osazena v roce 1970 a po převratu v listopadu 1989 byla odstraněna. 9.3.2012

LENIN Vladimír Iljič - V domě čp.903 Na výšinách 2 Praha 7 Bubeneč

 V domě čp.903 Na výšinách 2 Praha 7 Bubeneč byla bronzová pamětní deska s textem: "V hotelu Belveder, který byl v tomto domě se v lednu 1912 setkal V.I.Lenin s některými delegáty VI.pražské konference ruských bolševiků". Deska byla osazena v roce 1960 a po převratu v listopadu 1989 byla...

MARX Karel - Na domě č.16 v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město

 Na místě, kde dnes stojí v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město hotel Grand Majestic Plaza býval dům čp.1117/16 a na něm pamětní deska z červeného mramoru s textem: "V tomto domě žil za svého pobytu v Praze v l.1874 a 1875 Karel Marx, zakladatel a geniální tvůrce vědeckého socialismu". Deska...

Záznamy: 21 - 30 ze 63
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>