Zmizelé a odstraněné

RANDA Antonín JUDr. - Na domě čp.52 v Purkyňově ulici 6 Praha 1 Nové Město

    Na domě čp. 52 Purkyňova ul. 6 Praha 1 Nové Město byla pamětní deska s textem: „V tomto domě žil nejvýznamnější ze zakladatelů právnické Jednoty profesor JUDr. Antonín rytíř Randa 1834-1914“. Po upozornění, které jsem obdržel,  jsem 3.12.2014 zjistil, že deska z domu...

ROTUNDA SV. MARTINA - Napravo vedle vchodu do rotundy v ulici V Pevnosti Praha 2 Vyšehrad

 Napravo vedle vchodu do rotundy v ulici V Pevnosti Praha 2 Vyšehrad bývala pamětní deska s textem: „Románská rotunda sv.Martina z doby kolem r.1100“  Deska zmizela a stala se patrně předmětem "sběratelů kovu".            ...

SCHRAMM Augustin - V domě čp 2305 v ulici V Horní Stromce 9 Praha 3 Vinohrady

Na domě čp 2305 v ulici V Horní Stromce 9 Praha 3 Vinohrady byla v květnu 1988 odhalena pamětní deska s nápisem: „V tomto domě byl nepřítelem lidu zastřelen významný organizátor partyzánského hnutí, činitel ÚV KSČ Augustin Schramm /Šram/ 2.3.1907-27.5.1948“. Autorem desky byl.sochař...

SÍDLO ILEGÁLNÍHO ÚV KSČ - Na domě čp. 2366 v ulici V Horní Stromce 4 Praha 3 Vinohrady

Podle některých pramenů údajně bývala na domě čp. 2366 v ulici V Horní Stromce 4 Praha 3 Vinohrady pamětní deska připomínající, že v tomto domě sídlil určitou dobu v době nacistické okupace ilegální Ústřední výbor KSČ.

SÍDLO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KSČ - Na domě č.13 v Sokolovské ul. (dříve Královská tř.) Praha 8 Karlín

Na místě tohoto moderního domu v Sokolovské ul. (dříve Královská tř.) Praha 8 Karlín stál v době první republiky ( 20.-30.léta 20.stol.) dům č.13 a na něm bývala pamětní deska s textem: "V tomto domě bylo v letech 1923-1938 sídlo Komunistické strany Československa. Zde pracoval a bojoval za...

ŠMATLAVA Rudolf - Na zdi Nového židovského hřbitova Izraelská ul. Praha 3 Žižkov

  Na zdi Nového židovského hřbitova Izraelská ul. Praha 3 Žižkov byla v roce 1953 instalována pamětní deska s nápisem: "Lidé bděte Zde padl 16 prosince 1952 hrdinskou smrtí v boji s třídním nepřítelem des.Rudolf Šmatlava". Deska byla z rozhodnutí městské části Praha 3 v roce 1998...

ŠMERAL Bohumír - Na domě čp.378 Šmeralova 28 Praha 7 Bubeneč

Na domě čp.378 Šmeralova ul. 28 Praha 7 Bubeneč byla pamětní deska s textem: "V tomto domě žil v l.1936-1938 Bohumír Šmeral, zakladatel Komunistické strany Československa, významný marxista a přední činitel našeho a mezinárodního dělnického hnutí". Autorem desky byl A.Svoboda. Deska byla osazena v...

SMETANOVÁ Jindřiška - V domě čp.484 na Velkopřevorském náměstí 3 Praha 1 Malá Strana,

V domě čp.484 na Velkopřevorském náměstí 3 Praha 1 Malá Strana, vedle francouzského velvyslanectví, dlouhá léta bydlel architekt Pavel Smetana a jeho žena spisovatelka Jindřiška Smetanová. Na domě byla svého času její pamětní deska Po studiích na na gymnáziu studovala obchodní akademii, po...

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER - Na domě vedle průchodu do druhého nádvoří kláštera k Památníku národního písemnictví

Na domě vedle průchodu do druhého nádvoří kláštera k Památníku národního písemnictví byla pamětní deska s textem: „Premonstrátský klášter založený na Strahově olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem  a českým králem Vladislavem v roce 1140. Románský areál kláštera s kostelem...

ŠUBERT František Adolf - Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov měla být v roce 1935 odhalena pamětní deska s reliéfní hlavou a textem: „V TOMTO DOMĚ ŽIL A DNE 8.ZÁŘÍ 1915 ZEMŘEL FRANT. ADOLF ŠUBERT, NOVINÁŘ, DRAMATICKÝ SPISOVATEL PRVNÍ ŘEDIT.NÁROD. DIVADLA V PRAZE A MĚST. DIVADLA NA KRÁL. VINOHRADECH,...

Záznamy: 41 - 50 ze 63
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>