„Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali, či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je několik stovek. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. “
Václav Bártík

Toulky po těchto místech se staly velkou zálibou mého otce, pana Václava Bártíka, vlastně spíš sběratelskou vášní, která ho pravidelně vyháněla s fotoaparátem do ulic Prahy tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách, jejichž první verzi založil již v roce 2011, se podělil o výsledky těchto svých toulek Prahou. Poděkování patří také dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, se kterým řadu let spolupracoval , a který mu byl nápomocen při jejich vyhledávání a úpravě textové části, někdy poskytl i své fotografie, protože pamětní desky také sám fotografuje.

Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Nové pamětní desky stále přibývají a některé starší zase z různých důvodů mizí. Protože je škoda, aby mnohaletá nadšená snaha a práce mého otce upadly po jeho smrti v zapomnění a dnes již dosti velká databáze byla znehodnocena, rozhodla jsem se, že tento web zachovám a pokusím se ho doplňovat a udržovat, jak to bude možné, aby pokud možno neztratil svou stávající informační hodnotu. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí, případně upřesnění některých informací, či upozornění na chyby, které snad by se mohly v tak rozsáhlém souboru vyskytnout.

Jitka Kinterová


Ráda bych upozornila také na to, že existuje ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.Josef Kareš, který je v rámci tohoto souboru prezentuje. Byl k tomu účelu založen zvláštní katalog na adrese : 
www.pametnidesky-in.webnode.cz

Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsou do tohoto katalogu zařazeny jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mimo jiné na adrese:
www.vets.cz