Dodatkové uliční cedule

Co jsou dodatkové uliční cedule? Jde o modré smaltované cedule, které jsou v některých částech Prahy umístěné pod červenou cedulí s názvem ulice nebo náměstí. Pokud název nese jméno nějaké osobnosti, případně místa nebo události, modrá dodatková cedule podává doplňující informaci.


Katalog dodatkových uličních cedulí:


BACHMAČ – Na domě č. 8 Bachmačského náměstí Praha 6 Dejvice (postranní stěna domu čp.297/10 ve Václavkově ul.)

BATLIČKA Otakar – Na sloupu veřejného osvětlení v ul. Batličkova 1971, Praha 9- Libeň

BENDA Břetislav - Na plotě MČ Praha 17 - Řepy, Bendova ul., čp.1121/5

BENDA Břetislav - Na sloupu vedle polikliniky - Řepy-Praha 17, Bendova ul. 

BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA – Na plotu domu v Juarezově ulici, Praha 6 – Bubeneč

BÍNA Alois – Na domě čp.534/12, Bínova, Praha 8 – Ďáblice

BOJAS Josef,  ul. Bojasova 1252/21 Praha 8- Kobylisy

BRANDT Willy – Na stěně u vchodu do bývalého parku Ve struhách v Praze 6 Bubeneč

BŘEZOVSKÝ Lumír - Na plotu Základní školy v ul. Březovského, Praha 6 - Bubeneč

BUDÍN Bohumír, MUDr - Na sloupu veřejného osvětlení křižovatka ulic Bulovka a Budínova, Praha 8 - Libeň

BUREŠ Leo – Na domě čp. 1151/12, Burešova, Praha 8 – Kobylisy

BUREŠ Leo – Na sloupu věřejného osvětlení, KD Ládví, Praha 8 – Kobylisy

ČERMÁK Antonín – Na kovovém plotu zahrady školy Antonína Čermáka Praha 6 Bubeneč

ČESÁK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Česákova, Praha 8 – Střížkov

ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ - Na sloupu veřejného osvětlení, Náměstí Českého povstání, Praha 6 - Ruzyně

ČKALOV Valerij Pavlovič – Na domě č. 20 v ul. V.P.Čkalova Praha 6 Bubeneč

ČUMPELÍK Jaroslav, Na sloupku ul. Čumpelikova, Praha 8 – Kobylisy

ČUMPELÍK Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, Čumpelíkova 1009/3, Praha 8- Kobylisy

DOLÁK Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Dolákova, Praha 8 – Bohnice

DOLEJŠEK Václav, prof. - Na sloupu veřejného osvětlení ul. Dolejškova, Praha 8 - Libeň

DRAHORÁD Josef , na plotu MŠ Drahorádova 530/2, Praha 8 – Střížkov

ELSNIC Karel, Na sloupu veřejného osvětlení, Elsnicovo náměstí, Praha 8 - Libeň

FAMFULÍK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, Famfulíkova 1140/19, Praha 8 – Kobylisy

FAMFULÍK Josef – Na domě čp. 1149/1, Famfulíkova ul., Praha 8 – Kobylisy

FLEMING Alexander - Na budově Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Flemingovo náměstí Praha 6 Dejvice

GAULLE CHarles de – Na rohovém domu mezi ulicemi Josefa Suka a Charlese de Gaulla v Praze 6 Bubeneč

GLOWACKI Aleksander – Na sloupu veřejného osvětlení v ul. Glowackého, Praha 8 – Troja

GRANIT Ragnar – Na domě čp.1115/2, ul. Granitova, Praha 9 – Hloubětín

HACKER Karel – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Hackerova, Praha 8 – Bohnice

HLAVÁČEK Karel – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Karla Hlaváčka, Praha 8 – Libeň

CHOCHOLOUŠEK Prokop – Na sloupu veřejného osvětlení, ul.Chocholouškova 35/8, Praha 8 – Libeň

JUGOSLÁVŠTÍ PARTYZÁNI – Na domě čp. a611 ulice „Jugoslávských partyzánů“ 8 Praha 6 Bubeneč

JELÍNEK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Jelínkova, Praha 8 – Kobylisy

JIRÁNEK Miloš - Na sloupech v ulici Jiránkova, Řepy, Praha 17

KADLEC František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Františka Kadlece, Praha 8 – Libeň

KAFKA Bohumil - Na domě čp.518 Kafkova ul. 26 Praha 6 Dejvice

Kališníci – Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Kališnická, Praha 3 – Žižkov

KELSEN Hans, JUDr. – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Kelsenova, Praha 8 – Karlín

KEMR Josef – Na bočním plotu zahrady domu čp.544 Filipovského ul. 26 Praha 9 Satalice

KLAPKA Otakar, JUDr. – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Klapkova, Praha 8 – Kobylisy

KOČA Míla  – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Kočova, Praha 8 – Čimice

KOLÁČEK František, Prof. – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Koláčkova, Praha 8 – Libeň

KOULA JAN – Na rohu budovy hotelu Internacionál Praha 6 Dejvice

KYSELA Jiří – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Kyselova, Praha 8 – Kobylisy 

LAUDA Jan -Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Laudova, Praha 6 – Řepy

LHOTÁK Kamil -Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Lhotákova, Praha 8 – Libeň

LUDMILA kněžna – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Ludmiliina, Praha 8 – Libeň

MAKOVSKÝ Vincenc – Na sloupu veřejného osvětlení, ul.Makovského, Praha 6 – Řepy

MALÝ Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Malého, Praha 8 – Karlín

MAŠÍN Josef – Na zdi domu v ul. Mašínova 314/1, Praha 8 – Kobylisy

MOLÁK Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Molákova, Praha 8 – Karlín

MORAVCOVI – Na sloupu věřejného osvětlení, ul. Moravcových, Praha 9 – Vysočany

Náměstí Interbrigády - Na boční stěně domu č.47 v ulici Terronská Praha 6 Bubeneč

NEUMANN Stanislav Kostka – Na stěně domu ul. S.K.Neumanna 1901/35, Praha 8 – Libeň

OPÁLKA Adolf – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Opálkova, Praha 8 – Kobylisy

PÁTEK Karel, RNDr. – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Pátkova, Praha 8 – Libeň

PATOČKA Jan – Na domě čp. 1632 Patočkova ul. 55 Praha 6 Břevnov

PEKAŘ Josef, prof. – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Pekařova, Praha 8 – Čimice

PELLÉ Maurice César Joseph – Na plotu zahrady francouzského generála Pellého v Pelléově ul. čp. 91/10 Praha 6 Bubeneč

PEŘINA František genpor. - Vedle budovy základní školy genpor. Františka Peřiny Socháňova ul. 19/1139 Praha 6 Řepy.

RAJMON František – Na sloupu věřejného osvětlení, ul. Rajmonova, Praha 8 – Kobylisy

RAKOUS Vojtěch – Na plotu rodinného domu v ul. Rakousova, Praha 8 – Libeň

RÁŽ Vladimír – V Rážově ul. pod číslem 14,16,18 Praha 9 Satalice

REVELL Viljo – Na plotu domu ul. Revellova, Praha 9 – Hloubětín

ROOSEVELT Franklin Delano – Na boční stěně domu čp. a611/8 ulice Jugoslávských partyzánů Praha 6 Bubeneč

SAARINEN Eero – Na zdi domu ul. Saarinenova , Praha 9 – Hloubětín

SKÁLA ze Zhoře, Pavel – Na sloupu veřejného osvětlení, Skálova ul., Praha 9 – Čimice

SMRŽOVI Jarmila a Jaroslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Smržových, Praha 9 – Vysočany

SOCHÁŇ Pavol - Na panelovém domě ul. Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy 

SRB Vladimír, JUDr. – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Srbova, Praha 8 – Libeň 

STRNADOVI Marie a Bohuslav – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Strnadova, Praha 9 – Vysočany

SVATOŠOVI (1) – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Svatošových, Praha 9 – Vysočany 

SVATOŠOVI (2) – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Svatošových, Praha 9 – Vysočany 

SUK Josef st. – Na rohovém domu mezi ulicemi Josefa Suka a Charlese de Gaulla Praha 6 Bubeneč

ŠPANIEL Otakar - Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Španielova, Praha 6 - Řepy

ŠTÍBR František – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Štíbrova, Praha 8 – Kobylisy

ŠTORCH Eduard – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Štorchova, Praha 8 – Libeň

TAUSSIG František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Taussigova, Praha 8 – Kobylisy

TEIGE Karel – Na domě čp.2369 v ul. U Šalamounky 5, Praha 5 Smíchov

TERRON - Na domě č.4 Terronská ul. Praha 6 Bubeneč

THÁM Václav – Na zdi domu čp.115/22 ul. Thámova, Praha 8 – Karlín

ULRYCH Jan – Na plotu zahrady nárožního domu ulice Ulrychovy a Na Petřinách

VÁCLAVEK Bedřich – Na domě čp.297 Václavkova ul. 10 Praha 6 Dejvice

VOCTÁŘ Josef – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Voctářova, Praha 8 – Libeň

VOJEN kníže – Na sloupu věřejného osvětlení, ul. Vojenova, Praha 8 – Libeň

WINTER Zikmund - Na domě čp.548 v ulici Dr.Zikmunda Wintra 24 Praha 6 Bubeneč

WUCHTERLE Josef Boris – Na domě čp.1609 Wuchterlova ul. 8 Praha 6 Dejvice

ZIKA Jan – Na domě  Zikova ul. 1 a na budově VŠCHT Zikova ul. 6, Praha 6 – Dejvice