F

FAFEK Petr - Na domě čp. 1718 Kolínská ul. 11 Praha 3 Vinohrady

Na domě čp. 1718 Kolínská ul. 11 Praha 3 Vinohrady je pamětní deska s textem: "Z tohoto domu byli nacisty odvlečeni PETR FAFEK s manželkou LIBĚNOU a s dcerami RELOU A LIBĚNOU Všichni byli popraveni 24.X.1942 v koncentr. táboře MAUTHAUSENU pro ukrývání parašutistů GABČÍKA A KUBIŠE. Čest jejich...

FAJTL František generál - Na budově Základní školy v Rychnovské ul. čp.350 Praha 9 Letňany

Na budově Základní školy v Rychnovské ul. čp.350 Praha 9 Letňany, v květnu 2012 pojmenované na „Školu generála Františka Fajtla DFC", byla odhalena pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem: „Základní škola generála Františka Fajtla DFC“.

FANTA Josef - Na domě čp.164 ve Sněmovní ulici 8 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.164 ve Sněmovní ulici 8 Praha 1 Malá Strana je bronzová pamětní deska s bustou a textem: "Josef Fanta 1856-1954 významný secesní architekt žil a tvořil v tomto domě v letech 1903-1954".    

FARSKÝ Karel - Na domě čp. 523 bohoslovecké školy a Husova sboru ve Wuchterlově ulici 5 Praha 6 Dejvice

Na domě čp. 523 bohoslovecké školy a Husova sboru ve Wuchterlově ulici 5 Praha 6-Dejvice je bronzová pamětní deska s textem: „V této budově bohoslovecké koleje církve Československé, jejímuž zřízení věnoval mnoho své péče, pracoval a dne 12.června 1927 zemřel ThDr. Karel Farský, zakladatel a...

FARSKÝ Karel - U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov

U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov  je pamětní deska s textem: „Vy jste Boží role Boží dílo. I.Kor. 8.ledna 1920 byla na Smíchově usnesením reformních kněží za předsednictví Th.Dr. K.Farského založena Československá církev. Věnováno...

FARSKÝ Karel - V zahradě Farního úřadu církve Československé-husitské čp.945 Jihovýchodní VII. 2 Praha 4 Spořilov

V zahradě Farního úřadu církve Československé-husitské čp.945 Jihovýchodní VII. 2 Praha 4 Spořilov je na symbolickém sloupu pamětní deska s textem: "Na paměť 90. výročí zrození církve Československé-husitské a památce 130.výročí narození prvního patriarchy ThDr.Karla Farského 26.6.1880-12.6.1927"...

FEIERABEND Ladislav K. - Na sloupku u vchodu do domu čp.560 Slunná ul. 11 Praha 6 Střešovice

Na sloupku u vchodu do domu čp.560 Slunná ul. 11 Praha 6 Střešovice je pamětní deska s textem: "ZDE ŽIL MINISTR JUDr. LADISLAV K. FEIERABEND *1891 +1969 NÁRODOHOSPODÁŘ DRUŽSTEVNÍK POLITIK NOSITEL ŘÁDU T.G.MASARYKA 1. TŘÍDY ZA VYNIKAJÍCÍ ZÁSLUHY O DEMOKRACII A LIDSKÁ PRÁVA". Autor desky Dušan...

FELBER Viktor - Na domě čp.1429 v Hradešínské ulici 9 Praha 10-Vinohrady

Na domě čp.1429 v Hradešínské ulici 9 Praha 10 Vinohrady je bronzová pamětní deska s reliéfem a textem: „Zde žil prof. Ing. Dr. Viktor Felber, vynikající badatel v oboru mechaniky, nar. 1880 ve Svitavách, umučen za okupace“. Autorem desky je M.Stejskal a byla osazena v roce...

FENICHEL Otto - Na domě čp.512 v ul.Lipová 22 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.512 v ul.Lipová 22 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem: „V tomto domě žil v letech 1935 – 1938 Dr.Otto Fenichel, psychoanalytik světového významu. V téže době se zde scházela psychoanalytická skupina ČSR“.  

FERDINAND V. DOBROTIVÝ - Na zdi vedle vstupní brány k rotundě sv. Maří Magdaleny v Praze 6 Přední Kopanina

Dne 27. srpna 2016 byla na zdi vedle vstupní brány k rotundě sv. Maří Magdaleny v Praze 6 Přední Kopanině byla odhalena pamětní deska posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Dobrotivého s textem: "FERDINAND V. DOBROTIVVÝ SE VÝRAZNOU MĚROU ZASLOUŽIL O OBNOVU ROTUNDY SVATÉ MAŘÍ...

Záznamy: 1 - 10 ze 36
1 | 2 | 3 | 4 >>