Z

ZAJÍČKOVÁ Anežka - Na domě čp.323 v ulici Na Janském vršku 13 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.323 v ulici Na Janském vršku 13 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem: „Na paměť Anežky Zajíčkové předsedkyně dobrovolných sester ČSČK v Praze III. umučené v Mauthausenu dne 24.X.1942“.

ZÁRUBA Quido - Na budově Fakulty jaderného fyzikálně technického inženýrství ČVUT čp.339 v Trojanově ulici 13 v Praze 2 Nové Město

Na budově Fakulty jaderného fyzikálně technického inženýrství ČVUT čp.339 v Trojanově ulici 13 v Praze 2 Nové Město je kamenná pamětní deska s textem: „V této budově v letech 1945-1979 učil a pracoval zakladatel československé inženýrské geologie akademik Quido Záruba. ČAIG 1999“.

ZEITHAMMEL Otakar ing. - Na domě čp. 1564 ve Strakonické ul. 23 Praha 5 Smíchov

Na domě čp. 1564 ve Strakonické ul. 23 Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem: "DNE 30. ČERVNA 1942 BYLI Z TOHOTO DOMU PRO SVOU VLASTENECKOU ODBOJOVOU ČINNOST NĚMCI POPRAVENI: ING.OTAKAR ZEITHAMMEL, TECHNICKÝ RADA ČSD JEHO SYN OTAKAR, PODDŮSTOJNÍK VLÁDNÍHO VOJSKA A DCERA BLAŽENA, DOBROVOLNÁ...

ZELENKA Ladislav - Na domě čp.46 v Mostecké ulici 14 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.46 v Mostecké ulici 14 Praha 1 Malá Strana je bronzová busta na žulové pamětní desce s textem „Zde žil národní umělec Ladislav Zelenka (1881-1957) violoncellista slavného Českého kvarteta“. Autorem desky je F.J.Archalous, osazena 1960).  

ZELENKA-HAJSKÝ Jan - Na budově bývalé školy v Libocké ul.čp.6/43 Praha 6 Horní Liboc

Na budově bývalé školy v Libocké ul.čp.6/43 Praha 6 Horní Liboc je pamětní deska s textem: „Zde mládež učil a vychovával ředitel Jan Zelenka-Hajský. Dne 11.VI.1942 obětoval život pro vlast.“ 1.9.2012

ZELENKA-HAJSKÝ Jan - Na budově Vysoké školy finanční a správní v Kodaňské ulici 500 Praha 10 Vršovice

Na budově Vysoké školy finanční a správní v Kodaňské ulici 500 Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem: „Za svobodu vlasti a národa obětoval svůj život 17.června 1942 říd.učitel 5.obec. chlapecké školy v Praze-Vršovicích, starosta sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy, Jan Zelenka...

ZELENKA-HAJSKÝ Jan - Na domě čp.1837 Biskupcova 4 Praha 3 Žižkov

Na domě čp.1837 Biskupcova 4 Praha 3 Žižkov  byla v roce 2012 odhalena pamětní deska s textem: "V tomto domě žili: Jan Zelenka-Hajský, řid.učitel s manželkou Františkou a synem Milíčem. Poštovní úředník Václav Ruta s manželkou Marií a synem Jiřím. Za svou činnost v odboji...

ZEMLINSKY Alexander - Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 v Praze 1 Nové Město

Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 v Praze 1 Nové Město (napravo od vchodu) je bronzová pamětní deska s česko německým textem: „Alexander Zemlinsky skladatel a dirigent bydlel v tomto domě v letech 1911-1927“.

ZEYER Julius - Na Zeyerově pomníku v Chotkových sadech v Praze 1 Hradčany

  Na Zeyerově pomníku v Chotkových sadech v Praze 1 Hradčany je na vrcholu romantické kamenné jeskyně reliéfní podobizna hlavy a text: "Julius Zeyer 1841-1901". Na desce na zadní části pomníku jsou zaznamenány postavy Zeyerových románových hrdinů v sousoší uvnitř jeskyně. Autorem pomníku je...

ZICH Otakar - Na domě čp.1838 ve Šrobárově ulici 36 Praha 10 Vinohrady

Na domě čp.1838 ve Šrobárově ulici 36 Praha 10 Vinohrady je pamětní deska s textem: "Zde žil a pracoval hudební skladatel a estetik univ.prof.PhDr. Otakar Zich 1879-1934".

Záznamy: 1 - 10 ze 15
1 | 2 >>