HODŽA Milan – V domě čp.1539 v Zachově ulici 7 Praha 5 Smíchov

U vstupní brány do domu čp.1539 v Zachově ulici 7 Praha 5 Smíchov je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Tento dům nechal v letech 1923-24 postavit a do roku 1938 zde žil významný slovenský politik a novinář, československý státník, v letech 1935-1938 předseda vlády první ČSR, průkopník myšlenky evropské integrace Dr Milan Hodža *1.2.1878 v Sučanech na Slovensku † 27.8.1944 v Clearwateru USA. Klub slovenské kultury-Praha, říjen 2000“.

Autor Vojtěch Ihriský 1937, odlito v říjnu 2000, odhalena 30.3.2001 péčí Klubu slovenské kultury –  Praha.

HLADIL Augustin-SOJKA Kamil – Na domě čp.1355 Matoušova ul.14 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1355 Matoušova ul.14 Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

“V tomto domě žil v letech 1948-1960 kpt.Augustin Hladil – Kamil Sojka *1912 †1980 účastník protifašistického odboje v letech 1939-45. Zpravodajský důstojník, člen štábu a velitel praporu odbojové organizace zpravodajská brigáda. Čest jeho památce“

HLADIL-SOJKA Gustav – Na domě čp.1612 v Mánesově ulici 79 Praha 2 Vinohrady

Foto Josef Kareš, 2011

Na domě čp.1612 v Mánesově ulici 79 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil kpt. Hladil-Sojka zpravodajský důstojník. Velitel I. historického praporu. Náčelník operačního a zpravodajského odd. partyzánského štábu velké ilegální vojenské organisace R 3. Člen SBČS v letech 1939-1945 „Obrana národa“. Nositel mnoha státních vyznamenání I. stupně z II.světové války. Čest jeho památce“.