PRVNÍ PRODEJNA DĚLNICKÉHO SPOLKU KONSUMNÍHO – Na domě čp. 48 Sevastopolská ulice 17 (roh s Černomořskou ul.) Praha 10 Vršovice

Foto Václav Bártík, 2011

Na domě čp. 48 Sevastopolská ulice 17 (roh s Černomořskou ul.) Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem:

NA PAMĚŤ OTEVŘENÍ PRVNÍ PRODEJNY ÚSTŘEDNÍHO DĚLNICKÉHO SPOLKU KONZUMNÍHO V PRAZE 1.BŘERZNA 1906

Foto Václav Bártík, 2011

Aktualizace, červenec 2022:
Nyní je dům zrekonstruován a v prostorách je malá restaurace Café Sladkovský. Pamětní deska je zarostlá zelenou dekorací vchodu.

Foto Jitka Kinterová, 5.7.2022
Foto Jitka Kinterová, 5.7.2022
Foto Jitka Kinterová, 5.7.2022

BOJAS Josef, ul. Bojasova 1252/21 Praha 8- Kobylisy

Na sloupu vřejného osvětlení při ústí ulice Slancovy do ulice Bojasovy je modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Josef Bojas (1901–1943) Působil u četnictva, kde byl jako praporčík velitelem četnické stanice ve Strančicích u Říčan. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje.  Za tuto svou odbojovou činnost byl nacisty popraven na střelnici v Kobylisích.

Zdroj fotografie : mapy.cz
Zdroj fotografie : mapy.cz

Umístění na mapě


Další odkazy

ZIKA Jan – Na domě Zikova ul. 1 a na budově VŠCHT Zikova ul. 6, Praha 6 – Dejvice

Na budově Vysoké školy chemicko-technologické v Zikově ulici 6 (roh ulice Zikovy a Thákurova) v Praze 6 Dejvicích je pod červenou cedulí s názvem ulice umístěna modrá smaltovaná dodatková uliční cedule, stejná cedule je umístěna také na domě Zikova ul. 1, na obou cedulích je stejný text:

Jan Zika
(21.11.1902 – 15.6.1942)
novinář Rudého práva, odbojář, člen I.ilegálního ÚV KSČ,
zemřel na následky úrazu při zatýkání gestapem


Zikova 1, Praha 6- Dejvice. Zdroj obrázku – mapy.cz

Umístění na mapě


Další odkazy

MUCHKA Emanuel – Na budově základní školy v Písnici, ul. Ladislava Coňka 40/3, Praha Libuš-Písnice

Na budově základní školy s rozšířenou jazykovou výukou v Praze 4 – Písnici je umístěna deska s textem:

V této škole v letech 1913-1939 učil a žil řídící učitel Emanuel Muchka (*15.1.1879 Kamenný Přívoz, + 8.3.1946 Praha) Pocházel z učitelské rodiny. Byl učitelem, kronikářem a radním v Písnici. Působil v mnoha místních komisích, byl zakládajícím členem Bolzanova sirotčince učitelského, písnické tělovýchovné jednoty Sokol a čtenářského spolku Slavoj, inicioval založení Lidové školy hospodářské v Písnici. Jeho zásluhou byla škola v roce 1933 přestavěna do dnešní podoby. Od roku 1934 v obci působil jako vládní komisař a po dva roky také jako starosta. Pamětní desku k 130. výročí školy věnovala MČ Praha -LibušDalší odkazy

POVSTÁNÍ VE WALTROVCE 1945 – Na objektu Walter v areálu Waltrovky, Walterovo náměstí 329/2, Praha 5 – Jinonice

Zdroj obrázku : www.vets.cz, autor Vladimír Štrupl

Na novém objektu Walter v areálu Waltrovky je umístěna na levé straně vstupu do Canadian Medical pamětní deska. Byla odhalena 1.12.2020 a připomíná plukovníka letectva Václava Vlčka, který se postavil do čela zaměstnanců Waltrovky. Pod jeho vedením se jim podařilo osvobodit místní strojírenský podnik již na začátku pražského povstání 5.května 1945.

Text na desce:

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY – POVSTÁNÍ VE WALTROVCE

JIŽ NA POČÁTKU PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 5.KVĚTNA 1945 OSVOBODILI ZAMĚSTNANCI POD VEDENÍM PLK. LETECTVA VÁCLAVA VLČKA CELÝ OBJEKT A.S.WALTER A ZMOCNILI SE NĚMECKÉHO OBRNĚNÉHO VLAKU OHROŽUJÍCÍHO TOVÁRNU.

DNE 7.KVĚTNA PŘIJALI VE WALTROVCE VELITELE VLASOVSKÉ DIVIZE GENMJR. S.K.BUŇÁČENKA, KTERÁ PŘISPĚCHALA PRAŽANŮM NA POMOC. JEJICH DĚLOSTŘELECTVO Z JINONIC ÚČINNĚ ZASÁHLO PROTI RUZYŇSKÉMU LETIŠTI A NĚMECKÝM JEDNOTKÁM NA PETŘÍNĚ.

PO CELOU DOBU BYLA WALTROVKA DŮLEŽITÝM BOJOVÝM, ZÁSOBOVACÍM A KOMUNIKAČNÍM CENTREM POVSTÁNÍ.


Zdroj obrázku: www.vets.cz, autor Vladimír Štrupl

Na levé straně vchodu je umístěna druhá deska, která uvádí seznam zaměstanců umučených a padlých za svobodu v letech 1939 – 1945 :

Zdroj obrázku: www.vets.cz, autor Vladimír Štrupl


Další odkazy