HLADIL-SOJKA Gustav – Na domě čp.1612 v Mánesově ulici 79 Praha 2 Vinohrady

Foto Josef Kareš, 2011

Na domě čp.1612 v Mánesově ulici 79 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil kpt. Hladil-Sojka zpravodajský důstojník. Velitel I. historického praporu. Náčelník operačního a zpravodajského odd. partyzánského štábu velké ilegální vojenské organisace R 3. Člen SBČS v letech 1939-1945 „Obrana národa“. Nositel mnoha státních vyznamenání I. stupně z II.světové války. Čest jeho památce“.