PŘIBÍK Jan Pravoslav – Na domě čp.215 v Sokolovské ulici Praha 9 Vysočany

Foto Miroslav Kuranda.

Na místě nové zástavby v Sokolovské ulici čp.215 stávala stará vysočanská škola. Prvním učitelem ve vysočanské škole se stal národní buditel Jan Pravoslav Přibík (1811 – 1893). V roce 1888 se začala stavět nová škola, která zahájila vyučování 20. listopadu 1890.

V roce 1899 byla na ní odhalena kamenná pamětní deska s reliéfem a textem:

Jan Pravoslav Přibík zde žil a působil 1854-1876. Věnovali žáci a ctitelé L.P.1899″.

Na snímku z konce 60. let minulého století je budova školy s pamětní deskou na Jana Pravoslava Přibíka nad vchodem.

10.3.2012