KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE – Na kostele sv.Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí Praha 8 Karlín

Na kostele sv.Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí Praha 8 Karlín je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Novorománská basilika od Karla Rösslera a Ignáce Ullmanna z let 1854-1863. Sochařská výzdoba od Václava Levého a Čeňka Vosmíka. Reliéfní výzdoba vrat podle návrhu Josefa Mánesa. Významný doklad raného historismu na jehož výstavbě se podíleli přední umělci 19.století“.

21.8.2012