BEZRUČ Petr – Bezručovy sady u vinohradské vodárenské věže Praha 2 Vinohrady

V Bezručových sadech na Vinohradech (po básníku Petru Bezručovi byly sady pojmenovány v roce 1928) byla dne 14.09.1967 byla za účasti žáků základní školy v Praze 2, Kladská 1 odhalena busta Petra Bezruče. Zásluhou vandalů tam však už dávno není. Zůstal po ní jen sprejem počmáraný sokl.

Foto Václav Bártík
Foto Václav Bártík

V roce 2006 se začalo s rekonstrukcí sadů a po její dokončení (2007) zde byl v nové podobě ponechán prázdný sokl.

6.3.2012