VACEK Václav – Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy Mariánské nám.2 Praha 1 Staré Město

Na průčelí budovy Magistrátu hl.m.Prahy vpravo od vstupu Mariánské nám. 2 Praha 1 Staré Město bývala pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Dr.Václav Vacek zasloužil se o Hlavní město Prahu“.

Autorem desky je sochař A.Kalvoda. Deska byla odhalena v listopadu 1967, odstraněná 28.7.1990. Je uložená v depozitáři Galerie hlavního města Prahy.

21.4.2013

KONVIKT – Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město

Foto Z.Švitorka

Na domě čp.291 Bartolomějská ul.11 Praha 1 Staré Město vedle vstupní brány bývala pamětní deska s textem:

„Konvikt byl založen jesuity r.1660 jako internát šlechtických synků a v r.1973 přestavěn. Po zrušení jezuitského řádu r.1773 zde vzniklo významné společenské středisko Prahy – V roce 1798 měl tu koncert Ludvig van Beethoven a v r.1840 se zde konal prvý český bál. MVTVS v Praze Městský dům osvěty středisko pro vlastivědnou práci“.

Deska na domě už není, zmizela nebo byla odstraněna.

21.4.2013