OBRÁNCI STRAŠNICKÉHO VYSÍLAČE – Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice

Na kamenném podstavci v ulici Na Třebešíně naproti domu č.6 Praha 10 Strašnice bývala pamětní deska věnovaná obráncům památného strašnického vysílače z května 1945. Na velké kovové desce byl text:

„Slavné památce strašnického vysílače, který v bojích za osvobození Prahy ve dnech 5. až 9. května 1945 věrně plnil svoji povinnost od prvého okamžiku revoluce až do chvíle vítězství. Slavné památce onoho hlasu, který v příboji pětidenní bitvy vléval na vlně 415 m odvahu do srdcí bojovníků a naději do srdcí všech naslouchajících. Dík poštovním zaměstnancům, kteří se vysílače zmocnili a v činnosti jej udrželi. Dík statečným obráncům, kteří jej uhájili. Dík a věčná paměť všem chrabrým bojovníkům, kteří obětovali své životy za rozhlas revoluce“.

Na místě zůstal jen prázdný kamenný památník, deska zmizela.

10.5.2013


2.3.2014 jsem dostal informaci, že původní deska je opět na svém místě. Najdete ji v souboru „Různé“