BENKA Martin – Na domě čp.1178 v Mánesově ulici 49 Praha 2 Vinohrady

Na domě čp.1178 v Mánesově ulici č. 49 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s bronzovou hlavou a textem:

„V tomto domě bydlel v létech 1910-1939 význačný slovenský tvůrce národní umělec akademický malíř Martin Benka. Jeho vynikající malířské dílo je významným obohacením československé kultury“.

Autory desky jsou F.Štefunk a M.Kadlec.