FUČÍK Julius – Na domě čp.1041 v Duškově ulici 20 Praha 5 – Smíchov

Na rodném domě Julia Fučíka čp.1041 v Duškově ulici 20 v Praze 5 na Smíchově byla v roce 1948 osazena pamětní deska ze sliveneckého mramoru s bronzovou hlavou a textem:

„Zde se narodil 23.2.1903 Julius Fučík, popraven 8.9.1943 v Berlíně“.


Deska byla po roce 1989 odstraněna a po delším čase ve změněné podobě vrácena na původní místo. Byla upravena, podobně jako ta původní, do podoby otevřené knihy, ale ochuzená o bronzovou Fučíkovu hlavu a se změněným textem. Na levé straně z pohledu z ulice je zlatým písmem vyrytý text:

„Zde se naro„Zde se narodil 23.února1903 národní hrdina“ a pod tím „Lidé, měl jsem vás rád“. Na pravém listu rozevřené knihy je text „Popraven 8.září 1943 v Berlíně“ a pod ním poslední slovo jeho odkazu „Bděte“. Málo čitelné jméno „Julius Fučík“ je zlatým písmem vyryto na tmavé přední hraně podstavce.dil 23.2.1903 Julius Fučík, popraven 8.9.1943 v Berlíně“.


FRANKO Ivan – Na budově Žofína čp.226 na Slovanském ostrově v Praze 2

Na budově Žofína čp.226 na Slovanském ostrově v Praze 2 je dvojjazyčná česko-ukrajinská deska ze švédské žuly s bronzovou reliéfní hlavou s textem:

Ivan Franko *1856 †1916 velký syn ukrajinského lidu, básník – revoluční demokrat promluvil zde na sjezdu slovanské pokrokové mládeže 18.5.1891. Zbudováno péčí Slovanského výboru ČSR 1956“. 

Autorkou desky je T. Konstantinovová-Amortová

FOUBÍK Matěj – Na domě čp.59 Hrozenkovská 22 Praha 5 Zličín

Na domě čp.59 Hrozenkovská 22 Praha 5 Zličín je pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil soused Matěj Foubík, nejstarší čs.vojín Střed.východu. Narozen 6.ledna 1881 v Kněževsi, zemřel 9.února 1944 v Londýně. Musel uprchnout před německým gestapem 12. července 1939 za hranice. Čest patří mužům čestným, dík a vzpomínka obětem, vavřín chrabrým bojovníkům. 1946. Sdruž. Obec baráčníků“.